Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2021
12/05/2021 10:33 368

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Tuần thứ 16 (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 19/4/2021

 

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

 

Coi thi: Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin

CBCT1: Nguyễn Thế Bảo

CBCT2: Đặng Như Phú

C2.202-P5

CBCT1: Nguyễn Cao Hoài Phương

CBCT2: Nguyễn Hải Vĩnh Cường

C2.101-P1

CBCT1: Hồ Ngọc Trung Kiên

CBCT2: Ngô Thị Ngọc Dịu

C2.104-P4

 

CBCT1: Nguyễn Thị Thủy

CBCT2: Trần Bá Minh Sơn

D.106

 

Cán bộ dự bị

Dương Thị Kim Chi

 

Giám sát

Hoàng Mạnh Hà

 

07 giờ 15 (Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Kỹ thuật Cơ điện tử & Ô tô

Học phần: Truyền động điện (2+0)

 

CBCT1: Huỳnh Minh Phú

CBCT2: Nguyễn Anh Tuấn

 

Phòng I3-101

Cán bộ dự bị

Huỳnh Thân Phúc

 

Giám sát

Nguyễn Văn Tấn

 

07 giờ 15 (Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Công nghệ thông tin

 

CBCT1:Nguyễn Hữu Vĩnh

CBCT2:Vũ Văn Nam

D-103

CBCT1:Nguyễn Đình Thọ

CBCT2:Nguyễn Lê Hiền Duyên

I4-210

Cán bộ dự bị

Nguyễn Hải Vĩnh Cường

 

Giám sát

Trần Văn Tài

 

09 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin

CBCT1: Giang Minh Đức

CBCT2: Ngô Thị Ngọc Dịu

C2.101-P1

CBCT1: Nguyễn Thế Bảo

CBCT2: Cao Thanh Xuân

C2.201-P5

Cán bộ dự bị

Dương Thị Kim Chi

 

Giám sát

Hoàng Mạnh Hà

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin

CBCT1: Ngô Thị Ngọc Dịu

CBCT2: Nguyễn Anh Tuấn

I1.204

Cán bộ dự bị

Dương Thị Kim Chi

 

Giám sát

Hoàng Mạnh Hà

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

 

Coi thi: Công nghệ thông tin

Môn thi: Thực hành Kỹ thuật lập trình (0+1)

 

 

CBCT1: Võ Quốc Lương

CBCT2:Nguyễn Hải Vĩnh Cường

C2.201-P5

CBCT1:Lê Từ Minh Trí

CBCT2:Nguyễn Kim Duy

C2.102-P2

CBCT1:Nguyễn Ngọc Thận

CBCT2:Trần Văn Hữu

C2.101-P1

CBCT1: Nguyễn Hữu Vĩnh

CBCT2:Vũ Văn Nam

C2.202-P6

CBCT1: Nguyễn Đình Thọ

CBCT2:Nguyễn Lê Hiền Duyên

C2.104-P4

CBCT1: Phạm Việt Hưng

CBCT2:Hồ Ngọc Trung Kiên

C2.203-P7

 

Cán bộ dự bị

Hồ Đắc Hưng

 

Giám sát

Trần Văn Tài

 

 14 giờ 45 (Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Kỹ thuật Cơ điện tử & Ô tô

Học phần: Dung sai và kỹ thuật đo (2+0)

 

CBCT1: Đinh Hải Lâm

CBCT2: Huỳnh Thân Phúc

 

Phòng I4-314

Cán bộ dự bị

Nguyễn Triệu Nhật Thanh

 

Giám sát

Nguyễn Văn Tấn

 

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Điện tử số (2+1)

Trần Hoàng Linh

Trịnh Quốc Thanh

Phòng I3.202

Phạm Hồng Thanh

Hồ Văn Lý

Phòng I4.402

Coi thi: Giải tích mạch điện 1 (3+0)

Nguyễn Anh Vũ

Đoàn Xuân Toàn

Phòng D.102

Hà Văn Du

Nguyễn Bá Thành

Phòng D.105

Trần Văn Thành

Nguyễn Cao Trí

Phòng E3.101

Cán bộ dự bị

Văn Hoàng Phương

 

Giám sát

Đỗ Đắc Thiểm

 

09 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Toán kỹ thuật (2+1)

Trần Hoàng Linh

Phạm Hồng Thanh

Phòng I3.304

Coi thi: Giải tích mạch điện (3+1)

Trịnh Quốc Thanh

Hồ Văn Lý

Phòng I3.205

Trần Văn Thành

Nguyễn Anh Vũ

Phòng I3.201

Cán bộ dự bị

Văn Hoàng Phương

 

Giám sát

Đỗ Đắc Thiểm

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Nhà máy điện, trạm biến áp (2+1)

Đoàn Xuân Toàn

Trịnh Quốc Thanh

Phòng I3.205

Coi thi: Điện tử số (3+0)

Nguyễn Thành Đoàn

Hà Văn Du

Phòng E3.104

Cán bộ dự bị

Văn Hoàng Phương

 

Giám sát

Đỗ Đắc Thiểm

 

14 giờ 45

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Máy điện (3+1)

Nguyễn Bá Thành

Nguyễn Cao Trí

Phòng I3.202

Cán bộ dự bị

Văn Hoàng Phương

 

Giám sát

Đỗ Đắc Thiểm

 

Thứ ba, ngày 20/4/2021

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin

CBCT1: Trần Bá Minh Sơn

CBCT2: Hồ Ngọc Trung Kiên

E2.102

Cán bộ dự bị

Nguyễn Thị Thủy

 

Giám sát

Bùi Thanh Hùng

 

Coi thi: Kỹ thuật Cơ điện tử & Ô tô

Học phần: Sức bền vật liệu

CBCT1: Phạm Việt Hưng

CBCT2: Nguyễn Triệu Nhật Thanh

 

Phòng I4-401

Cán bộ dự bị

Huỳnh Thân Phúc

 

Giám sát

Nguyễn Văn Tấn

 

09 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin

CBCT1: Hồ Ngọc Trung Kiên

CBCT2: Trần Bá Minh Sơn

I4.207

Cán bộ dự bị

Nguyễn Thị Thủy

 

Giám sát

Bùi Thanh Hùng

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

 

Coi thi: Công nghệ thông tin

Môn thi: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (2+1) 

 

CBCT1: Nguyễn Ngọc Thận

CBCT2: Nguyễn Lê Hiền Duyên

C2.201-P5

CBCT1: Trần Văn Hữu

CBCT2: Nguyễn Đình Thọ

C2.102-P2

CBCT1: Nguyễn Hải Vĩnh Cường

CBCT2: Lê Từ Minh Trí

C2.101-P1

CBCT1: Nguyễn Kim Duy

CBCT2: Nguyễn Thế Bảo

C2.104-P4

Cán bộ dự bị

Hồ Đắc Hưng

 

Giám sát

Trần Văn Tài

 

Thứ tư, ngày 21/4/2021

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

Thứ năm, ngày 22/4/2021

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin

CBCT1: Nguyễn Thế Bảo

CBCT2: Trần Bá Minh Sơn

C2.102-P2

CBCT1: Hồ Ngọc Trung Kiên

CBCT2: Lê Từ Minh Trí

C2.103-P3

CBCT1: Ngô Thị Ngọc Dịu

CBCT2: Nguyễn Hải Vĩnh Cường

C2.201-P5

CBCT1: Đặng Phạm Hữu Thảo

CBCT2: Nguyễn Tấn Lộc

C2.101-P1

CBCT1: Đặng Như Phú

CBCT2: Nguyễn Lê Hiền Duyên

C2.104-P4

CBCT1: Nguyễn Cao Hoài Phương

CBCT2: Huỳnh Minh Phú

C2.202-P6

Cán bộ dự bị

Nguyễn Thị Thủy

 

Giám sát

Bùi Thanh Hùng

 

07 giờ 15 (Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Kỹ thuật Cơ điện tử & Ô tô

Học phần: Công nghệ thủy lực và khí nén (2+0)

 

CBCT1: Đinh Hải Lâm

CBCT2: Hồ Duy Khánh

 

Phòng I4-108

Coi thi: Kỹ thuật Cơ điện tử & Ô tô

Học phần: Công nghệ thủy lực và khí nén (2+0)

 

CBCT1: Phạm Việt Hưng

CBCT2: Huỳnh Thân Phúc

 

Phòng F2-101

Cán bộ dự bị

Nguyễn Triệu Nhật Thanh

 

Giám sát

Nguyễn Văn Tấn

 

08 giờ 00

Phỏng vấn ứng viên dự tuyển chương trình Công nghệ thông tin

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

ThS. Trần Văn Tài

Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo Đại học,Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Tổ chức

Ứng viên dự tuyển (do phòng Tổ chức Thông báo)

Phòng họp 1

09 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp nghiệm thu và bàn giao phần mềm Thị trường Lao động và Khởi nghiệp của dự án V2Work

ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng họp 2

14 giờ 00

Mới

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (mở rộng)

ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng họp 3

13 giờ 00 (Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Kỹ thuật Cơ điện tử & Ô tô

Học phần: Nguyên lý động cơ đốt trong (3+0)

 

CBCT1: Huỳnh Minh Phú

CBCT2: Nguyễn Anh Tuấn

 

Phòng I4-311

Coi thi: Kỹ thuật Cơ điện tử & Ô tô

Học phần: Nguyên lý động cơ đốt trong (3+0)

 

CBCT1: Nguyễn Triệu Nhật Thanh

CBCT2: Hồ Duy Khánh

 

Phòng E3-102

Cán bộ dự bị

Huỳnh Thân Phúc

 

Giám sát

Nguyễn Văn Tấn

 

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Khí cụ điện (2+1)

Nguyễn Thành Đoàn

Phạm Hồng Thanh

Phòng I4.402

Thân Đức Trường

Nguyễn Bá Thành

Phòng I4.307

Trần Văn Thành

Trịnh Quốc Thanh

Phòng I1.203

Cán bộ dự bị

Nguyễn Văn Bình

 

Giám sát

Nguyễn Phương Trà

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Cơ sở điều khiển tự động (2+1)

Trần Văn Thành

Nguyễn Bá Thành

Phòng I4.401

Thân Đức Trường

Nguyễn Anh Vũ

Phòng I4.108

Cán bộ dự bị

Nguyễn Văn Bình

 

Giám sát

Nguyễn Phương Trà

 

Thứ sáu, ngày 23/4/2021

14 giờ 45 (Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Kỹ thuật Cơ điện tử & Ô tô

Học phần: An toàn lao động (2+0)

CBCT1: Trịnh Quốc Thanh

CBCT2: Huỳnh Minh Phú

 

Phòng F2-101

CBCT1: Thân Đức Trường

CBCT2: Nguyễn Anh Tuấn

 

Phòng D-103

CBCT1: Văn Hoàng Phương

CBCT2: Phạm Việt Hưng

 

Phòng E3-103

CBCT1: Nguyễn Văn Tấn (chuyển từ dự bị  lên coi chính)

CBCT2: Nguyễn Triệu Nhật Thanh

 

Phòng D-102

CBCT1: Nguyễn Cao Trí

CBCT2: Đinh Hải Lâm

 

Phòng D-105

CBCT1: Nguyễn Hải Vĩnh Cường

CBCT2: Hồ Duy Khánh

Phòng I3-106

CBCT1: Ngô Thị Ngọc Dịu

CBCT2: Huỳnh Thân Phúc

 

Phòng E3-102

Cán bộ dự bị

Nguyễn Văn Tấn

 

Giám sát

Lê Quốc Cường

 

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Điện tử số (3+1)

Nguyễn Bá Thành

Đoàn Xuân Toàn

Phòng I4.314

 

Cán bộ dự bị

Văn Hoàng Phương

 

Giám sát

Đỗ Đắc Thiểm

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Cung cấp điện (3+1)

Đoàn Xuân Toàn

Trịnh Quốc Thanh

Phòng F2.103

Hà Văn Du

Thân Đức Trường

Phòng I4.401

Nguyễn Cao Trí

Nguyễn Thành Đoàn

Phòng I4.210

Cán bộ dự bị

Văn Hoàng Phương

 

Giám sát

Đỗ Đắc Thiểm

 

08 giờ 00

Mới

Lãnh đạo Trường dự tập huấn hoàn thiện chiến lược Trường và KPIs

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Văn Hoàng Phương

Phòng khách 1

14 giờ 00

Viện Phát triển chiến lược tổ chức tập huấn nâng cao năng lực viết bài công bố quốc tế

Giảng viên đăng ký tham gia

Phòng họp 1

Thứ bảy, ngày 24/4/2021

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin

CBCT1: Nguyễn Thành Phương

CBCT2: Phạm Việt Hưng

Phòng

C2.102-P2

Cán bộ dự bị

Nguyễn Thị Thủy

 

Giám sát

Hoàng Mạnh Hà

 

07 giờ 00-17 giờ 00

Tham gia Ngày hội Tư vấn mùa thi năm 2021 do báo thanh niên tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.

Trưng bày sản phẩm (do lãnh đạo Viện chọn và đem đi trưng bày)

- Tư vấn về ngành đào tạo

- ThS. Võ Quốc Lương

- ThS. Hồ Ngọc Trung Kiên

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Trịnh Quốc Thanh 

- ThS. Thân Đức Trường

- ThS. Huỳnh Minh Phú

- ThS. Nguyễn Văn Bình

Quý Thầy/Cô có mặt trước 06 giờ 00 để xe trường đưa đi

Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương

08 giờ 00

Mới

Phòng Đảm bảo chất lượng tổ chức mời chuyên gia tập huấn viết Báo cáo tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA

ThS. Bùi Thanh Khiết

ThS. Trần Văn Tài

Phòng họp 4

Chủ nhật, ngày 25/4/2021

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị) 

 Coi thi: Xử lý tín hiệu số (3+0)

 Nguyễn Thành Đoàn

Nguyễn Anh Vũ

 Phòng F3.105

Cán bộ dự bị

Nguyễn Văn Bình

 

Giám sát

Nguyễn Phương Trà

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)

 

NHẮC VIỆC

Thời gian

Công việc cần hoàn thành

Chương trình

Ghi chú

Thứ Sáu, ngày 23/4/2021

 

Triển khai nghiệp vụ kiểm tra hoạt động đào tạo chuyên môn các chương trình đào tạo của Viện KTCN theo Kế hoạch số 27/KH-ĐHTDM ngày 10/03/2021 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

(Viện KTCN kiểm tra ngày 03-07/5/2021)

Lãnh đạo Viện kiểm tra hồ sơ các chương trình