Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17
18/04/2020 22:02 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 20/4/2020

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 21/4/2020

08 giờ 00 (mới)

Tập huấn thiết kế bài giảng Elearning (các ngày 21-22 và chiều ngày 23/4)

 

Hình thức: tập huấn online sử dụng Ms Teams (Teamcode: be8bev4)

- ThS. Huỳnh Minh Phú

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- TS. Lê Quốc Cường

- ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

- GV thỉnh giảng (do chương trình thông báo)

Phòng họp online

08 giờ 30

Họp thống nhất quy mô, số lượng, nội dung thực hành cho từng phòng, quy mô thiết bị, sinh viên, tần suất sử dụng và đề xuất diện tích, phương án bố trí các thiết bị dự kiến... cho hệ thống thực hành

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- ThS. Đinh Hải Lâm

- TS. Lê Quốc Cường

- ThS. Đỗ Đắc Thiểm

Phòng họp online

Thứ tư, ngày 22/4/2020

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 23/4/2020

 14 giờ 00

PGS.TS. Lê Tuấn Anh chủ trì họp giao ban kiểm định chương trình Thạc sỹ HTTT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

Phòng họp online

Thứ sáu, ngày 24/4/2020

 19 giờ 00

Phát trực tiếp (livestream) chương trình tư vấn tuyển sinh thông qua kênh facebook

- Chương trình Hệ thống thông tin

- Chương trình Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu

- TS. Bùi Thanh Hùng

- TS. Hoàng Mạnh Hà

Phòng sản xuất chương trình (Lầu 5, Dãy B)

Thứ bảy, ngày 25/4/2020

  

 

 

 

Chủ nhật, ngày 26/4/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)