Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2021
12/05/2021 12:26 368

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Tuần thứ 17 (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 26/4/2021

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Kỹ thuật đo điện – điện tử (2+1)

Trần Hoàng Linh

Hà Văn Du

Phòng I3.103

Phạm Hồng Thanh

Hồ Văn Lý

Phòng I4.212

Cán bộ dự bị

Nguyễn Văn Bình

 

Giám sát

Nguyễn Phương Trà

 

  07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

 

Coi thi: Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử và Ô tô

Học phần: Dung sai và Kỹ thuật đo (2+0)

CBCT1:Nguyễn Kim Duy

CBCT2: Huỳnh Minh Phú

Phòng E2-102

CBCT1: Nguyễn Cao Trí

CBCT2: Nguyễn Anh Tuấn

Phòng I4-313

CBCT1: Nguyễn Thế Bảo

CBCT2:  Phạm Việt Hưng

Phòng I3-202

CBCT1: Ngô Thị Ngọc Dịu

CBCT2: Nguyễn Triệu Nhật Thanh

Phòng

I3-303

CBCT1: Hồ Ngọc Trung Kiên

CBCT2: Đinh Hải Lâm

Phòng I1-101

CBCT1: Nguyễn Lê Hiền Duyên

CBCT2: Hồ Duy Khánh

Phòng I4-213

CBCT1: Nguyễn Hải Vĩnh Cường

CBCT2: Huỳnh Thân Phúc

Phòng F2-102

CBCT1: Nguyễn Đình Thọ

CBCT2: Trần Văn Hữu

Phòng I1-302

CBCT1: Lê Từ Minh Trí

CBCT2: Nguyễn Hữu Vĩnh

Phòng I1-304

Cán bộ dự bị

Nguyễn Văn Tấn

 

Cán bộ giám sát

Lê Quốc Cường

 

09 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Truyền động điện (2+1)

Trần Hoàng Linh

Hà Văn Du

Phòng I3.201

Phạm Hồng Thanh

Hồ Văn Lý

Phòng E3.104

Nguyễn Cao Trí

Thân Đức Trường

Phòng I3.205

Cán bộ dự bị

Nguyễn Văn Bình

 

Giám sát

Nguyễn Phương Trà

 

09 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

 

Coi thi: Công nghệ thông tin

Môn: Kỹ thuật lập trình (2+0)

Nguyễn Hữu Vĩnh

Vũ Văn Nam

F2-103

Dương Thị Kim Chi

Trần Văn Hữu

D-105

Nguyễn Ngọc Thận 

Lê Từ Minh Trí

E3-103

Nguyễn Kim Duy

Nguyễn Lê Hiền Duyên

D-102

Đặng Phạm Hữu Thảo

Nguyễn Hải Vĩnh Cường

D-103

Nguyễn Đình Thọ

Hồ Duy Khánh

F2-102

 

Cán bộ dự bị

Hồ Đắc Hưng

 

Giám sát

Trần Văn Tài

 

09 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi TTNT&HTTT

CBCT1: Hồ Ngọc Trung Kiên

CBCT2: Nguyễn Thế Bảo

I3.202

Cán bộ dự bị

Ngô Thị Ngọc Dịu

 

Cán bộ giám sát

Nguyễn Thị Thủy

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi TTNT&HTTT

CBCT1: Cao Thanh Xuân

CBCT2: Nguyễn Thế Bảo

I1.203

 

CBCT1: Ngô Thị Ngọc Dịu

CBCT2: Nguyễn Tấn Lộc

E2.103

Cán bộ dự bị

Hồ Ngọc Trung Kiên

 

Cán bộ giám sát

Nguyễn Thị Thủy

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: An toàn điện (2+0)

Thân Đức Trường

Nguyễn Cao Trí

Phòng F2.102

Cán bộ dự bị

Nguyễn Văn Bình

 

Giám sát

Nguyễn Phương Trà

 

13 giờ 30

Họp làm hồ sơ GV Chương trình CNTT

Toàn bộ GV CT CNTT

VP Viện KTCN

Thứ ba, ngày 27/4/2021

09 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

 

Coi thi: Công nghệ thông tin

Môn thi: Thực hành Kỹ thuật lập trình (0+1)

 

Nguyễn Ngọc Thận

Lê Từ Minh Trí

C2.101-P1

Võ Quốc Lương

Nguyễn Đình Thọ

C2.102-P2

Nguyễn Hải Vĩnh Cường

Nguyễn Lê Hiền Duyên

C2.103-P3

Huỳnh Minh Phú

Trần Văn Hữu

C2.104-P4

Cán bộ dự bị

Hồ Đắc Hưng

 

Giám sát

Trần Văn Tài

 

09 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp nghiệm thu và bàn giao phần mềm Thị trường Lao động và Khởi nghiệp của dự án V2Work

ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng họp 2

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi TTNT&HTTT

CBCT1: Đặng Phạm Hữu Thảo

CBCT2: Ngô Thị Ngọc Dịu

C2.103-P3

Cán bộ dự bị

Nguyễn Thị Thủy

 

Cán bộ giám sát

Bùi Thanh Hùng

 

09 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi TTNT&HTTT

CBCT2: Hồ Ngọc Trung Kiên

CBCT2: Ngô Thị Ngọc Dịu

C2.202-P6

CBCT2: Nguyễn Thế Bảo

CBCT2: Đặng Như Phú

C2.201-P5

Cán bộ dự bị

Hồ Đắc Hưng

 

Cán bộ giám sát

Trần Văn Tài

 

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử và Ô tô

Học phần: Toán Kỹ thuật (3+0)

CBCT1: Phạm Việt Hưng

CBCT2: Nguyễn Triệu Nhật Thanh

Phòng E2-104

CBCT1: Huỳnh Minh Phú

CBCT2: Hồ Duy Khánh

Phòng D-103

Cán bộ dự bị

Huỳnh Thân Phúc

 

Cán bộ giám sát

Lê Quốc Cường

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi: Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử và Ô tô

Học phần: Kỹ thuật nhiệt (2+0)

CBCT1: Huỳnh Minh Phú

CBCT2: Nguyễn Anh Tuấn

Phòng I4-108

CBCT1: Huỳnh Thân Phúc

CBCT2: Hồ Duy Khánh

Phòng F2-101

Cán bộ dự bị

Phạm Việt Hưng

 

Cán bộ giám sát

Lê Quốc Cường

 

13 giờ 30

Họp làm hồ sơ GV Chương trình CNTT

Toàn bộ GV CT CNTT

VP Viện KTCN

Thứ tư, ngày 28/4/2021

07 giờ 15

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

 

Coi thi: Công nghệ thông tin

Môn thi: Quản trị hệ thống (2+1)

 

Lê Từ Minh Trí

Nguyễn Ngọc Thận

C2.103-P3

Nguyễn Lê Hiền Duyên

Nguyễn Đình Thọ

C2.201-P5

Nguyễn Kim Duy

Võ Quốc Lương

C2.102

Trần Bá Minh Sơn

Vũ Văn Nam

C2.101-P1

Cán bộ dự bị

Trần Văn Hữu

 

Giám sát

Hồ Đắc Hưng

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

 

Coi thi: Công nghệ thông tin

Môn thi: Mạng máy tính (3+1)

 

Trần Văn Hữu

Nguyễn Đình Thọ

C2.101-P1

Lê Từ Minh Trí

Nguyễn Ngọc Thận

C2.201-P5

Nguyễn Hải Vĩnh Cường    

Nguyễn Lê Hiền Duyên

I1.501

Cán bộ dự bị

Trần Văn Hữu

 

Giám sát

Hồ Đắc Hưng

 

13 giờ 00

(Quý thầy/Cô vui lòng đến trước 15 phút để chuẩn bị)

Coi thi TTNT&HTTT

CBCT1: Võ Quốc Lương

CBCT2: Ngô Thị Ngọc Dịu

C2.202-P6

CBCT1: Nguyễn Thế Bảo

CBCT2: Hồ Ngọc Trung Kiên

C2.203-P7

CBCT1: Trần Bá Minh Sơn

CBCT2: Đặng Như Phú

C2.104-P4

Cán bộ dự bị

Dương Thị Kim Chi

 

Cán bộ giám sát

Nguyễn Thị Thủy

 

Thứ năm, ngày 29/4/2021

06 giờ 30

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỉ niệm 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 Quý thầy, cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 5 giờ 50 để xe đưa đi. Trang phục: Nam mặc âu phục, thắt cà-vạt; Nữ mặc áo dài.

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Thứ sáu, ngày 30/4/2021

Toàn thể cán bộ viên chức nghỉ lễ kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 (từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021)

Thứ bảy, ngày 01/5/2021

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 02/5/2021

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)

 

NHẮC VIỆC

Thời gian

Công việc cần hoàn thành

Chương trình

Ghi chú

Thứ Tư, ngày 28/4/2021

 

Triển khai nghiệp vụ kiểm tra hoạt động đào tạo chuyên môn các chương trình đào tạo của Viện KTCN theo Kế hoạch số 27/KH-ĐHTDM ngày 10/03/2021 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

(Viện KTCN kiểm tra ngày 03-07/5/2021)

Các chương trình