Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18
25/04/2020 21:15 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 27/4/2020

07 giờ 30

Họp chi bộ tháng 4

Toàn thể đảng viên chi bộ khoa KTCN

Phòng họp online

14 giờ 00

Họp triển khai thực hiện định hướng phát triển NCKH và kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- ThS. Đinh Hải Lâm

- TS. Lê Quốc Cường

- ThS. Đỗ Đắc Thiểm

Phòng họp online

Thứ ba, ngày 28/4/2020

07 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 – khóa X (mở rộng)

 

Hội trường B – Tỉnh ủy

Thứ tư, ngày 29/4/2020

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 30/4/2020

 

Toàn thể cán bộ viên chức nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 01/5

 

 

Thứ sáu, ngày 01/5/2020

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 02/4/2020

  

 

 

 

Chủ nhật, ngày 03/5/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)