Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19
02/05/2020 22:29 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 04/5/2020

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 05/5/2020

08 giờ 00

Tập huấn sử dụng Hệ thống đánh giá năng lực thực hiệnKPIs trong Nhà trường

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Đinh Hải Lâm

- ThS. Ngô Thị Ngọc Dịu

Phòng họp online

14 giờ 00

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- TS. Lê Quốc Cường

- ThS. Đỗ Đắc Thiểm

14 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai xếp hạng gắn sao UPM dành cho cơ sở giáo dục đại học

- ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng họp 3

Thứ tư, ngày 06/5/2020

08 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban công tác kiểm định CTĐT theo Bộ GD&ĐT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- TS. Hoàng Mạnh Hà

Phòng họp 4

10 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban công tác kiểm định CTĐT theo AUN-QA

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

Phòng họp 2

Thứ năm, ngày 07/5/2020

 14 giờ 00

PGS.TS. Lê Tuấn Anh chủ trì họp giao ban kiểm định chương trình Thạc sỹ HTTT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

Văn phòng khoa

Thứ sáu, ngày 08/5/2020

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 09/4/2020

08 giờ 00

Lãnh đạo Trường dự Hội thảo khoa học trực tuyến cấp Trường "Tư tưởng của Lênin với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay"

 - TS. Nguyễn Hồ Quang

Phòng khách 1 

Chủ nhật, ngày 03/5/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)