Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20
16/05/2020 21:47 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 11/5/2020

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 12/5/2020

08 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì thông qua Báo cáo cải tiến giữa kỳ cấp CSGD

- Hội đồng tự đánh giá cấp Trường;

- Nhóm viết Báo cáo cải tiến giữa chu kỳ

Phòng họp 4

09 giờ 10

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai xếp hạng gắn sao UPM dành cho cơ sở giáo dục đại học

- ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng họp 4

14 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp trực tuyến kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về "Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật" năm 2020 (The 5th International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering - RICE 2020)

 - TS. Nguyễn Hồ Quang

Họp trực tuyến thông qua Microsoft Team

Thứ tư, ngày 13/5/2020

08 giờ 30

(chuyển sang tuần sau)

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp tổng kết tập huấn thiết kế CTĐT dựa vào chuẩn đầu ra.

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- TS. Lê Quốc Cường

- ThS. Đỗ Đắc Thiểm

Phòng họp 2

09 giờ 00 (mới)

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì buổi làm việc với chuyên gia về công tác chuẩn bị đánh giá cấp chương trình 04 CTĐT và đánh giá cấp trường theo chuẩn AUN-QA.

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

Phòng họp 2

Thứ năm, ngày 14/5/2020

 14 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì hội ý lãnh đạo

- Các Phó Hiệu trưởng

Phòng khách

08 giờ 00 (mới)

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và xét Giải thưởng” Tài năng Đại học Thủ Dầu Một” Chương trình Kỹ thuật phần mềm.

ThS Trần Văn Tài

ThS Hồ Đắc Hưng

ThS Võ Quốc Lương

 

ThS Nguyễn Hữu Vĩnh

ThS Nguyễn Kim Duy

ThS Nguyễn Đình Thọ

Phòng I3.302 (Hội đồng 1)

 

Phòng I3.3025(Hội đồng 2)

Thứ sáu, ngày 15/5/2020

08 giờ 00

Lãnh đạo Trường dự Tọa đàm khoa học trực tuyến cấp Trường chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh"

- Toàn thể cán bộ, viên chức

- Sinh viên là đảng viên (do thầy Phương thông báo)

Họp trực tuyến thông qua Microsoft Team

 14 giờ 00 (hoãn lại)

PGS.TS. Lê Tuấn Anh chủ trì họp giao ban kiểm định chương trình Thạc sỹ HTTT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Văn Hoàng Phương

Văn phòng khoa

14 giờ 00 (hoãn lại)

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp bao ban công tác kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

Phòng họp 4

14 giờ 00 (mới)

Họp xây dựng chương trình đào tạo 2 giai đoạn

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- ThS. Đinh Hải Lâm

- TS. Lê Quốc Cường

- ThS. Đỗ Đắc Thiểm

- ThS. Ngô Thị Ngọc Dịu

Văn phòng khoa

Thứ bảy, ngày 16/5/2020

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 17/5/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)