Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31
29/07/2019 02:39 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 29/7/2019

8 giờ 30

 Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với 04 chương trình kiểm định AUN và các đơn vị liên quan về rà soát tài liệu minh chứng phục vụ công tác kiểm định (cả ngày, từ ngày 29/7 – 02/8/2019, buối sáng từ 8 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ 00)

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà 

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Đinh Hải Lâm

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS. Văn Hoàng Phương

Phòng họp 1

(từ ngày 29/7-02/8)

Thứ ba, ngày 30/7/2019

14 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh và Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp thông qua đề xuất một số dự án cụ thể thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương (theo thư mời của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

Khách sạn Becamex, Thành phố mới Bình Dương

Thứ tư, ngày 31/7/2019

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 01/8/2019

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 02/8/2019

14 giờ 00

 Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với Tổ E-learning chuẩn bị thí điểm E-porfolio phục vụ công tác kiểm định AUN-QA.

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Nguyễn Tấn Lộc

- ThS. Trần Văn Hữu

- ThS. Đặng Phạm Hữu Thảo

Phòng họp 2

Thứ bảy, ngày 03/8/2019

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 04/8/2019

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)