Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33
11/08/2019 13:45 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 12/8/2019

7h30-8h30

Nhóm AUN ngành KTPM và KTĐ họp thống nhất kế hoạch làm việc hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo yêu cầu chuyên gia

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Hữu

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS. Nguyễn Tấn Lộc

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm.

Văn phòng khoa

Cả ngày

Hoàn thiện bộ ELO, CELO tất cả các học phần ngành KTPM, KTĐ theo yêu cầu của Phòng Đảm bảo chất lượng để phục vụ triển khai khung năng lực trên hệ thống Elearning, Eportfolio.

- Sáng: từ 8h30

- Chiều: từ 13h30

Toàn thể giảng viên khoa:

- Nhóm ngành CNTT tại văn phòng khoa

- Nhóm ngành Điện-Điện tử phòng lab điện tử

* Lưu ý: Giảng viên đem theo laptop, đề cương, bài giảng để làm việc.

* Yêu cầu: GĐ chương trình gửi kết quả phát biểu ELO, CELO (theo mẫu) cho phòng Đảm Bảo chất lượng  trước 17h30 ngày 12/08/2019.

- Văn phòng khoa

- Phòng lab điện tử

Thứ ba, ngày 13/8/2019

 

 Viện Phát triển chiến lược tổ chức tập huấn triển khai chuẩn đầu ra, nội dung học phần lên hệ thống Elearning, triển khai hồ sơ Eportfolio theo phân công chuyên môn năm học 2019-2020 cho giảng viên của 04 chương trình kiểm định theo AUN-QA: Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật Điện, Hóa học và Quản trị kinh doanh (cả ngày, từ 13/8 – 16/8/2019)

- Sáng: từ 8h00

- Chiều: từ 13h30

Toàn thể giảng viên khoa

* Lưu ý: Giảng viên đem theo laptop, đề cương, bài giảng, lý lịch khoa học để làm việc.

* Yêu cầu: Hoàn thiện toàn bộ các nội dung yêu cầu của phòng Đảm bảo chất lượng và Viện phát triển chiến gồm học phần trên Elearning và hồ sơ Eportfolio của GV, SV (theo mẫu) vào ngày 16/08/2019.

Phòng I3.105

Thứ tư, ngày 14/8/2019

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 15/8/2019

8 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp rút kinh nghiệm về công tác thi THPT Quốc gia năm 2019

- ThS. Nguyễn Thị Thủy
- Đại diện giảng viên coi thi (do phòng Tổ chức mời).

Phòng họp 3

13 giờ 00Mới

1. Báo cáo chuyên đề 5G: Công nghệ và các hướng nghiên cứu.

Do Phó GS. TS Viên Quốc Tuấn, đại học Middlesex, Vương quốc Anh.

2. Chia sẽ kinh kinh nghiem báo cáo AUN-QA

Do Phó GS TS Phan Văn Ca, đại học SPKT Hồ Chí Minh

1. Lãnh đạo, TK các chương trình + nhóm AUN:

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Hữu

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS. Nguyễn Tấn Lộc

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm

2. Các giảng viên đã hoàn thành lớp Elearning nâng cao

3. Các giảng viên quan tâm.

Phòng họp 1

Thứ sáu, ngày 16/8/2019

8 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban chuyên môn công tác kiểm định cấp chương trình đào tạo của 08 chương trình: Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật Điện, Quản trị kinh doanh, Hóa học, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Hữu

- ThS. Đặng Phạm Hữu Thảo

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS. Nguyễn Tấn Lộc

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm.

Phòng họp 4

Thứ bảy, ngày 17/8/2019

Mới


 Các khoa tổ chức đón tân sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 (Ngày 17 và 18/8/2019, theo kế hoạch số 35/KH-ĐHTDM ngày 12/7/2019)

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Hữu

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- Ths. Nguyễn Kim Duy

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Ngô Hồng Minh

- ThS. Võ Thị Diễm Hương

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm

- KTĐK&TĐH: E2.101

- KTĐ: E3.103

- KTCĐT: E2.102

- KTPM: F2.101

- HTTT: E2.103

- CNKTOT: E2.104

Chủ nhật, ngày 18/8/2019

 

 

 

 


(Lịch này thay cho thư mời họp)