Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
18/08/2019 05:20 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 19/8/2019

8 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì họp phân công nhiệm vụ công tác

 Các Phó Hiệu trưởng

Phòng khách

8 giờ 00

 Họp giao ban chương trình Kỹ thuật điện

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

Văn phòng khoa

8 giờ 30

 Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với 04 chương trình kiểm định AUN để rà soát hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm.

Phòng họp 1

Thứ ba, ngày 20/8/2019

Cả ngày

TC 1-5; Rà soát đề cương các môn học

- Sáng: 8h00

- Chiều: 13h30

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Nguyễn Cao Trí

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Đinh Hải Lâm

Phòng làm việc GV - Lầu 2, dãy văn phòng Khoa

Cả ngày

04 chương trình kiểm định AUN rà soát hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá

- Sáng: 8h30

- Chiều: 13h30

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS Trần Văn Hữu

- ThS Nguyễn Tấn Lộc

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

Phòng làm việc GV - Lầu 2, dãy văn phòng Khoa

Thứ tư, ngày 21/8/2019

8 giờ 30

 Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với 04 chương trình kiểm định AUN để tiếp tục rà soát hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm.

Phòng họp 1

13 giờ 30

Hoàn thành các bảng số liệu TC 6-11; Rà soát đề cương các môn học

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Hồ Quang

Phòng làm việc GV - Lầu 2, dãy văn phòng Khoa

13 giờ 30

04 chương trình kiểm định AUN rà soát hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS Trần Văn Hữu

- ThS Nguyễn Tấn Lộc

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

Phòng làm việc GV - Lầu 2, dãy văn phòng Khoa

Thứ năm, ngày 22/8/2019

8 giờ 00

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019 – 2020

Người thực hiện chuẩn bị nội dung được phân công trong kế hoạch.

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Hữu

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- Ths. Nguyễn Kim Duy

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Ngô Hồng Minh

- ThS. Võ Thị Diễm Hương

- ThS. Dương Thị Kim Chi

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm

- ThS. Nguyễn Anh Vũ

- ThS. Nguyễn Bá Thành

- ThS. Trần Cẩm Tú

- ThS. Ngô Thị Ngọc Dịu

- Toàn thể giảng viên khoa

- Toàn thể sinh viên khóa D16, D17, D18 của khoa

Hội trường 1

Cả ngày

Thu hồ sơ tân sinh viên (Cả ngày từ 22-25/8/2019)

 

- Sáng: 8h00

- Chiều: 14h00

 

(Quý Thầy/Cô ghé VPK nhận TKB để phát cho tân SV)

- ThS. Võ Thị Diễm Hương

- ThS. Cao Thanh Xuân

- ThS. Trần Cẩm Tú

- Ths. Nguyễn Kim Duy

Phòng H1.404

Cả ngày

Thu hồ sơ tân sinh viên (Cả ngày từ 22-23/8/2019)

 

- Sáng: 8h00

- Chiều: 14h00

- ThS. Hà Văn Du

- ThS. Nguyễn Thành Đoàn

- ThS. Lê Nguyễn Hòa Bình

- ThS. Hồ Văn Lý

Phòng H1.404

8 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với thư ký chương trình đào tạo và thư ký khoa về triển khai nhiệm vụ năm học mới

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm

- ThS. Ngô Thị Ngọc Dịu

Phòng họp 4

13 giờ 30

Chuyển phòng thực hành từ B4 xuống H2 ( đóng gói)

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Phạm Hồng Thanh

- ThS. Nguyễn Bá Thành

- ThS. Nguyễn Cao Trí

- ThS. Đinh Hải Lâm

- ThS. Đỗ Trí Nhựt

 

13 giờ 30

04 chương trình kiểm định AUN rà soát hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS Trần Văn Hữu

- ThS Nguyễn Tấn Lộc

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

Phòng làm việc GV - Lầu 2, dãy văn phòng Khoa

Thứ sáu, ngày 23/8/2019

8 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo đối với 12 chương trình đăng ký kiểm định năm học 2018-2019 gồm: Kế toán, Luật, Khoa học môi trường, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên môi trường, Giáo dục học; Quản lý giáo dục, ngôn ngữ Anh, Hệ thống thông tin, Tài chính ngân hàng

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Nguyễn Tấn Lộc

Phòng họp 4

Cả ngày

Hoàn thành các bảng số liệu TC 6-11

- Sáng: 8h00

- Chiều: 13h30

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Hồ Quang

Phòng làm việc GV - Lầu 3, dãy văn phòng Khoa

13 giờ 30

04 chương trình kiểm định AUN rà soát hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS Trần Văn Hữu

- ThS Nguyễn Tấn Lộc

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

Phòng làm việc GV - Lầu 2, dãy văn phòng Khoa

Thứ bảy, ngày 24/8/2019

7 giờ 30

 Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh báo cáo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh năm 2019)

 

Hội trường 2

8 giờ 00

 Phòng Đào tạo sau đại học tổ chức sinh hoạt quy chế cho học viên cao học khóa 6 năm 2019

TS. Bùi Thanh Hùng

Phòng F2.102

Cả ngày

Thu hồ sơ tân sinh viên (Cả ngày từ 24-25/8/2019)

 

- Sáng: 8h00

- Chiều: 14h00

- ThS. Nguyễn Anh Vũ

- ThS. Nguyễn Bá Thành

- ThS. Phạm Hồng Thanh

- ThS. Đỗ Trí Nhựt

Phòng H1.404

Chủ nhật, ngày 25/8/2019

 

 

 

 


(Lịch này thay cho thư mời họp)