Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36
03/09/2019 04:15 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 02/9/2019

 

Cán bộ viên chức và sinh viên nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

 

 

Thứ ba, ngày 03/9/2019

8 giờ 00

 Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì họp phân công nhiệm vụ công tác

 - Các Phó Hiệu trưởng

Phòng khách

8 giờ 30

Họp về công tác cố vấn học tập

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Hữu

- Ths. Nguyễn Kim Duy

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Ngô Hồng Minh

- ThS. Võ Thị Diễm Hương

- ThS. Dương Thị Kim Chi

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Đinh Hải Lâm

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Nguyễn Anh Vũ

- ThS. Nguyễn Bá Thành

- ThS. Ngô Thị Ngọc Dịu

Văn phòng khoa

09h30 – 10h30

Chương trình Kỹ thuật điện rà soát đề cương chi tiết học phần, rubric đánh giá, mapping đề thi và CLEO, mapping CELO và ELO các học phần:

+ Vi điều khiển

TS. Đoàn Xuân Toàn

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Nguyễn Cao Trí

TS. Đỗ Trí Nhựt

TS. Trần Hoàng Linh

 

(GV phụ trách và giảng dạy học phần khi tham dự chuẩn bị bộ đề thi năm học 2018 - 2019, đề cương học phần để hiệu chỉnh)

Phòng làm việc giảng viên – Lầu 3 – Dãy I2

10h30 – 11h30

Chương trình Kỹ thuật điện rà soát đề cương chi tiết học phần, rubric đánh giá, mapping đề thi và CLEO, mapping CELO và ELO các học phần:

+ Mạch điện tử nâng cao

+ Điện tử số

+ Toán kỹ thuật

+ Mạng truyền thông trong công nghiệp

TS. Đoàn Xuân Toàn

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Nguyễn Cao Trí

TS. Đỗ Trí Nhựt

TS. Trần Hoàng Linh

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

 

(GV phụ trách và giảng dạy học phần khi tham dự chuẩn bị bộ đề thi năm học 2018 - 2019, đề cương học phần để hiệu chỉnh)

Phòng làm việc giảng viên – Lầu 3 – Dãy I2

Thứ tư, ngày 04/9/2019

8 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh dự họp hội đồng xét duyệt đề cương 03 tài liệu hướng dẫn học tập: “Quản trị hệ thống E-Learning Trường Đại học Thủ Dầu Một”; “Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-Learning Trường Đại học Thủ Dầu Một dành cho giảng viên” và “Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-Learning Trường Đại học Thủ Dầu Một dành cho sinh viên”

 - Thành viên Hội đồng xét duyệt đề cương theo Quyết định (do phòng Khoa học thông báo);
 - Đại diện phòng Khoa học

Phòng họp 3

08h00-08h30

Họp rà soát tình hình thu và tổ chức lưu MC 1-5, phương hướng giải quyết các MC chưa có

ThS. Đinh Hải Lâm

TS. Đoàn Xuân Toàn

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Nguyễn Cao Trí

Văn Phòng Khoa

08h30 – 09h30

Chương trình Kỹ thuật điện rà soát đề cương chi tiết học phần, rubric đánh giá, mapping đề thi và CLEO, mapping CELO và ELO các học phần:

+ Mạng truyền tải và phân phối điện

+ Bảo vệ Rơle và Tự động hóa

+ Nhà máy điện và trạm biến áp

TS. Đoàn Xuân Toàn

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Nguyễn Cao Trí

TS. Trần Văn Thành

ThS. Hà Văn Du

Phòng làm việc giảng viên – Lầu 3 – Dãy I2

09h30 – 11h00

Chương trình Kỹ thuật điện rà soát đề cương chi tiết học phần, rubric đánh giá, mapping đề thi và CLEO, mapping CELO và ELO các học phần:

+ Khí cụ điện

+ Giải tích mạch điện

TS. Đoàn Xuân Toàn

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Nguyễn Cao Trí

TS. Trần Văn Thành

ThS. Hồ Văn Lý

ThS. Lê Nguyễn Hòa Bình

Phòng làm việc giảng viên – Lầu 3 – Dãy I2

13h30 – 15h00

Chương trình Kỹ thuật điện rà soát đề cương chi tiết học phần, rubric đánh giá, mapping đề thi và CLEO, mapping CELO và ELO các học phần:

+ PLC

+ PLC nâng cao

+ Scada

TS. Đoàn Xuân Toàn

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Nguyễn Cao Trí

ThS. Nguyễn Thành Đoàn

Phòng làm việc giảng viên – Lầu 3 – Dãy I2

14h30 – 15h30

Chương trình Kỹ thuật điện rà soát đề cương chi tiết học phần, rubric đánh giá, mapping đề thi và CLEO, mapping CELO và ELO các học phần:

+ Điện tử công suất ứng dụng

+ Điện tử công suất

+ CAD trong kỹ thuật điện

+ CAD trong kỹ thuật điện nâng cao

TS. Đoàn Xuân Toàn

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Nguyễn Cao Trí

ThS. Phạm Quang Minh

ThS. Phạm Hồng Thanh

ThS. Nguyễn Anh Vũ

Phòng làm việc giảng viên – Lầu 3 – Dãy I2

14 giờ 00

 Chủ tịch Hội đồng Trường làm việc với khoa Kỹ thuật – Công nghệ

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phòng khách

Thứ năm, ngày 05/9/2019

8 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban chuyên môn công tác kiểm định cấp chương trình đào tạo của 08 chương trình: Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật Điện, Quản trị kinh doanh, Hóa học, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Đinh Hải Lâm

Phòng họp 4

08h00 – 09h30Mới

Chương trình Kỹ thuật điện rà soát đề cương chi tiết học phần, rubric đánh giá, mapping đề thi và CLEO, mapping CELO và ELO các học phần:

+ Máy điện

+ Trường điện từ

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Nguyễn Cao Trí

ThS. Phạm Quang Minh

Phòng làm việc giảng viên – Lầu 3 – Dãy I2

09h30 – 10h30Mới

Chương trình Kỹ thuật điện rà soát đề cương chi tiết học phần, rubric đánh giá, mapping đề thi và CLEO, mapping CELO và ELO các học phần:

+ MATLAB và ứng dụng

+ Kỹ thuật Robot

TS. Đoàn Xuân Toàn

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Nguyễn Cao Trí

ThS. Văn Hoàng Phương

Phòng làm việc giảng viên – Lầu 3 – Dãy I2

10h30 – 11h30Mới

Chương trình Kỹ thuật điện rà soát đề cương chi tiết học phần, rubric đánh giá, mapping đề thi và CLEO, mapping CELO và ELO các học phần:

+ Cơ sở điều khiển tự động

+ Xử lý tín hiệu số

TS. Đoàn Xuân Toàn

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Nguyễn Cao Trí

TS. Đỗ Trí Nhựt

ThS. Văn Hoàng Phương

Phòng làm việc giảng viên – Lầu 3 – Dãy I2

13h30 – 16h30Mới

Rà soát minh chứng tiêu chuẩn 1 – 5

TS. Đoàn Xuân Toàn

ThS. Đinh Hải Lâm

 

Phòng làm việc giảng viên - Lầu 3 dãy I2

Thứ sáu, ngày 06/9/2019

6 giờ 00

 Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Khai giảng năm học 2019-2020

 Quý thầy, cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 5 giờ 45 để xe đưa đi. Riêng Quý Thầy, Cô ở  Tp. HCM có mặt tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM lúc 5 giờ 00 để xe đưa đi.

 Trang phục: Nam mặc âu phục, thắt cà-vạt; Nữ mặc áo dài.
 
Sinh viên tự túc phương tiện đi lại và có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ lúc 5 giờ 45

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Ngô Thị Ngọc Dịu

- Toàn thể tân sinh viên năm 1, khóa tuyển sinh năm 2019
 - Bí thư chi đoàn và lớp trưởng các lớp sinh viên năm 2, 3, 4, 5.

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

7 giờ 30

 Lễ khai giảng năm học 2019-2020

Sân khấu ngoài trời

08h00

(cả ngày)Mới

Chương trình KTĐ triển khai thiết bị phòng thực hành tại khu mới

Theo DS phân công đính kèm

Dãy H2

Thứ bảy, ngày 07/9/2019

8 giờ 00Mới

Seminar chuẩn bị chủ đề cho Học phần Thực tập doanh nghiệp

- ThS. Dương Thị Kim Chi

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Trần Bá Minh Sơn

- ThS. Cao Thanh Xuân

- ThS. Trần Cẩm Tú

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Hữu

- Ths. Nguyễn Kim Duy

- Toàn thể SV khoá D17

Hội trường 2

Chủ nhật, ngày 08/9/2019

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)