Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
09/09/2019 03:16 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 09/9/2019

6 giờ 45

 Chào cờ đầu tuần

 - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.

Sân cờ

15 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp nhóm thực hiện CDIO

 - Lãnh đạo các đơn vị: phòng Đảm bảo chất lượng, Viện phát triển chiến lược;
 - Nhóm thực hiện CDIO (do Viện Phát triển chiến lược thông báo)

Phòng họp 2

Thứ ba, ngày 10/9/2019

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 11/9/2019

8 giờ 30

 Các chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật Điện, Quản trị kinh doanh và Hóa học làm việc với chuyên gia về việc trình bày số liệu thống kê trong báo cáo tự đánh giá  cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Cả ngày, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30)

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm

Phòng họp 3

Thứ năm, ngày 12/9/2019

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 13/9/2019

18 giờ 30

Công đoàn Trường kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi (18h30-20h30)

 GV đưa các cháu thiếu nhi tới tham gia

Hội trường 1

Thứ bảy, ngày 14/9/2019

8 giờ 30

 Phòng Đảm bảo chất lượng và  02 chương trình Kỹ thuật Điện và Hóa học  làm việc với chuyên gia về việc hoàn chỉnh  báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo AUN-QA

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm

Trung tâm TCAM – Đại học Quốc gia Tp. HCM

Chủ nhật, ngày 15/9/2019

7 giờ 30

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh năm 2019)

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Cẩm Tú

- Ths. Nguyễn Kim Duy

Hội trường 1

7 giờ 30

 Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh báo cáo tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa (đối với khóa tuyển sinh năm 2019)

- ThS. Đinh Hải Lâm;

- ThS. Võ Thị Diễm Hương

Hội trường 2

(Lịch này thay cho thư mời họp)