Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38
15/09/2019 03:49 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 16/9/2019

6 giờ 45

 Chào cờ đầu tuần

 - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.

Sân cờ

8 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh dự họp triển khai công tác phỏng vấn xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019

 

Sở Nội vụ

Thứ ba, ngày 17/9/2019

 7 giờ 30

 Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh tham gia lớp Bồi dưỡng cán bộ theo thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 Trường  Chính trị tỉnh Bình Dương

 8h00 (Mới)

Chương trình Kỹ thuật phần mềm làm việc với Chuyên gia AUN-QA về hoàn tất SAR và Minh chứng

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS Trần Văn Hữu

- ThS Võ Thị Diễm Hương

Phòng họp X (cụ thể thông báo sau)

13h30 (Mới)

Chương trình Kỹ thuật phần mềm làm việc với Chuyên gia AUN-QA về hoàn tất SAR và Minh chứng

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS Trần Văn Hữu

- ThS Võ Thị Diễm Hương

Phòng họp X (cụ thể thông báo sau)

Cả ngày

Viết SAR TC 6-11

Nguyễn Hồ Quang

Đoàn Xuân Toàn

Nguyễn Phương Trà

Văn Hoàng Phương

Nguyễn Cao Trí

Đinh Hải Lâm

Phòng làm việc GV

Thứ tư, ngày 18/9/2019

 8h00 (Mới)

Chương trình Kỹ thuật phần mềm làm việc với Chuyên gia AUN-QA về hoàn tất SAR và Minh chứng

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS Trần Văn Hữu

- ThS Võ Thị Diễm Hương

Phòng họp X (cụ thể thông báo sau)

13h30 (Mới)

Chương trình Kỹ thuật phần mềm làm việc với Chuyên gia AUN-QA về hoàn tất SAR và Minh chứng

 - ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- ThS Trần Văn Hữu

- ThS Võ Thị Diễm Hương

Phòng họp X (cụ thể thông báo sau)

8 giờ 30

Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với 04 chương trình kiểm định AUN-QA về báo cáo tiêu chuẩn 6-11

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Đinh Hải Lâm

Phòng họp 3

Cả ngày

Viết SAR TC 6-11

Nguyễn Hồ Quang

Đoàn Xuân Toàn

Nguyễn Phương Trà

Văn Hoàng Phương

Nguyễn Cao Trí

Đinh Hải Lâm

Phòng làm việc GV

16 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường dự Lễ khai trương Văn phòng Công ty TNHH MTV Tin học TSW

- ThS. Bùi Thanh Khiết

Cổng 5 của Trường

Thứ năm, ngày 19/9/2019

 9 giờ 00

 Chủ tịch Hội đồng Trường dự lớp Tập huấn phương pháp nghiên cứu xuyên ngành

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Giảng viên giảng dạy học phần nhập môn NCKH;

 - Thành viên các Nhóm/ Chương trình nghiên cứu;

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- Giảng viên không có giờ dạy vào ngày 19 và 20/9/2019.

Hội trường 2 

Cả ngày

Làm việc với chuyên gia AUN-QA

Nguyễn Hồ Quang

Đoàn Xuân Toàn

Nguyễn Phương Trà

Văn Hoàng Phương

Nguyễn Cao Trí

Đinh Hải Lâm

Thông báo sau

17 giờ 00

(Hoãn lại, TB sau)

Tổ chức đón Tân sinh viên

- Toàn thể cán bộ giảng viên

- SV khóa D19

- BCH Đoàn, Hội các lớp khóa D16, D17, D18

Hội trường 1

Thứ sáu, ngày 20/9/2019

 9 giờ 00

 Chủ tịch Hội đồng Trường dự lớp Tập huấn phương pháp nghiên cứu xuyên ngành

 - Các Phó Hiệu trưởng;

 - Giảng viên giảng dạy học phần nhập môn NCKH;

 - Thành viên các Nhóm/ Chương trình nghiên cứu;

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- Giảng viên không có giờ dạy vào ngày 19 và 20/9/2019.

Hội trường 2 

Cả ngày

Làm việc với chuyên gia AUN-QA

Nguyễn Hồ Quang

Đoàn Xuân Toàn

Nguyễn Phương Trà

Văn Hoàng Phương

Nguyễn Cao Trí

Đinh Hải Lâm

Thông báo sau

14 giờ 30

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì hội ý lãnh đạo trường

- Các Phó Hiệu trưởng

Phòng khách

Thứ bảy, ngày 21/9/2019

Cả ngày 

Làm việc với chuyên gia AUN-QA

Nguyễn Hồ Quang

Đoàn Xuân Toàn

Nguyễn Phương Trà

Văn Hoàng Phương

Nguyễn Cao Trí

Đinh Hải Lâm

Thông báo sau

Chủ nhật, ngày 22/9/2019

9 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường dự “Ngày hội giao lưu văn hóa ViệtNhật”

- ThS. Bùi Thanh Khiết

Vườn học tập của sinh viên

Cả ngày 

Làm việc với chuyên gia AUN-QA

Nguyễn Hồ Quang

Đoàn Xuân Toàn

Nguyễn Phương Trà

Văn Hoàng Phương

Nguyễn Cao Trí

Đinh Hải Lâm

Thông báo sau

8h00 (Mới)

Chuyên gia AUN-QA làm việc với 04 Chương trình về hoàn chỉnh SAR và Minh chứng các Tiêu chuẩn 6-11

PGS-TS Lê Tuấn Anh

ThS Nguyễn Thị Ánh Tuyết

ThS Bùi Thanh Khiết

ThS Trần Văn Tài

ThS Hồ Đắc Hưng

ThS Nguyễn Kim Duy

ThS Võ Thị Diễm Hương

ThS Trần Văn Hữu

ThS Trần Cẩm Tú

ThS Ngô Thị Ngọc Dịu

ThS Nguyễn Thế Bảo

ThS Nguyễn Đình Thọ

 Phòng họp X(cụ thể thông báo sau)

13h30 (Mới)

Chuyên gia AUN-QA làm việc với 04 Chương trình về hoàn chỉnh SAR và Minh chứng các Tiêu chuẩn 6-11

PGS-TS Lê Tuấn Anh

ThS Nguyễn Thị Ánh Tuyết

ThS Bùi Thanh Khiết

ThS Trần Văn Tài

ThS Hồ Đắc Hưng

ThS Nguyễn Kim Duy

ThS Võ Thị Diễm Hương

ThS Trần Văn Hữu

ThS Trần Cẩm Tú

ThS Ngô Thị Ngọc Dịu

ThS Nguyễn Thế Bảo

ThS Nguyễn Đình Thọ

Phòng họp X(cụ thể thông báo sau)

(Lịch này thay cho thư mời họp)