Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39
22/09/2019 05:34 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 23/9/2019

6 giờ 45

 Chào cờ đầu tuần

 - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.

Sân cờ

7 giờ 30

Lãnh đạo trường dự Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Quý thầy, cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 7 giờ để xe đưa đi)

 

Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm Tỉnh

7 giờ 30

Trung tâm Thị trường Lao động và Khởi nghiệp phối hợp các khoa và Tập đoàn P&G tổ chức buổi tuyển dụng nhân sự cho Tập đoàn

- Nguyễn Hồ Quang (dự đến 8h00 chuyển sang AUN)

- SV, cựu SV (do thầy Phương thông báo)

Phòng học I4.110

8 giờ 00

Phòng Đảm bảo chất lượng làm việc với chuyên gia về góp ý báo cáo TĐG cho các chương trình tham gia kiểm định AUN.

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Đinh Hải Lâm

Phòng họp 4

8 giờ 00

Phân chuyên ngành chương trình Kỹ thuật điện khóa D17

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Nguyễn Cao Trí

- ThS. Văn Hoàng Phương

- GV chương trình KTĐ không có giờ dạy

- SV khóa D17DT (do thầy Phương thông báo)

Hội trường 2

14 giờ 30

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì họp phân công nhiệm vụ công tác.

- Các Phó Hiệu trưởng

Phòng khách

Thứ ba, ngày 24/9/2019

 7 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng tham gia lớp Bồi dưỡng cán bộ theo thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Từ 24/9 đến 27/9/2019) .

 

 Trường  Chính trị tỉnh Bình Dương

Thứ tư, ngày 25/9/2019

11 giờ 00

Dời lại, thời gian thông báo sau

Chủ tịch Hội đồng Trường tiếp Công ty Kolon

- TS. Nguyễn Hồ Quang

 

Thứ năm, ngày 26/9/2019

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 27/9/2019

8 giờ 00 (Mới)

 

Dời lại, thời gian thông báo sau

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban công tác đào tạo sau đại học.

Nội dung: Rà soát và hiệu chỉnh chương trình đào tạo sau đại học cho khóa mới và một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

Phòng họp 2 

Thứ bảy, ngày 28/9/2019

8 giờ 00

Phòng Đào tạo sau đại học tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn cao học ngành Hệ thống thông tin (Cả ngày)

- Thành viên Hội đồng đánh giá luận văn (do Phòng Đào tạo sau đại học thông báo);

- Học viên cao học và những người có quan tâm

Phòng họp 1

Chủ nhật, ngày 29/9/2019

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)