Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45
31/10/2020 09:56 368

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Tuần thứ 45 (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 02/11/2020

08 giờ 00-16 giờ 30

Tập huấn phương pháp định tính và định lượng

Yêu cầu: Quý Thầy Cô mang theo laptop và cài đặt vào laptop sẽ sử dụng trong quá trình tập huấn phần mềm NVIVO 7 và SPSS 21

ThS. Thân Đức Trường

ThS. Võ Thị Diễm Hương

ThS. Trịnh Thị Như Quỳnh

ThS. Phạm Việt Hưng

Trần Thị Như Quỳnh

Phòng E2.104

Thứ ba, ngày 03/11/2020

08 giờ 00-16 giờ 30

 

Tập huấn phương pháp định tính và định lượng

 

ThS. Thân Đức Trường

ThS. Võ Thị Diễm Hương

ThS. Trịnh Thị Như Quỳnh

ThS. Phạm Việt Hưng

Trần Thị Như Quỳnh

Phòng D.101

 

08 giờ 00-16 giờ 30

Chương trình đào tạo "Nâng cao năng lực hỗ trợ, xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Lê Từ Minh Trí

Trung tâm Sáng kiến Cộng đồng và Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (BIIC)

14 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh tiếp và làm việc với Công ty Hitachi Siemens.

Nội dung: Công ty Hitachi  

Siemens giới thiệu và hỗ trợ

Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển phòng thí nghiệm công nghệ số phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Hoàng Mạnh Hà

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

 

Phòng Khách

Thứ tư, ngày 04/11/2020

08 giờ 00-16 giờ 30

 

Tập huấn phương pháp định tính và định lượng

ThS. Thân Đức Trường

ThS. Võ Thị Diễm Hương

ThS. Trịnh Thị Như Quỳnh

ThS. Phạm Việt Hưng

Trần Thị Như Quỳnh

Phòng E2.104

 

Thứ năm, ngày 05/11/2020

08 giờ 00-16 giờ 30

Tập huấn phương pháp định tính và định lượng

ThS. Thân Đức Trường

ThS. Võ Thị Diễm Hương

ThS. Trịnh Thị Như Quỳnh

ThS. Phạm Việt Hưng

Trần Thị Như Quỳnh

Phòng D.102

08 giờ 00-16 giờ 30

Chương trình đào tạo "Nâng cao năng lực hỗ trợ, xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trịnh Quốc Thanh

Trung tâm Sáng kiến Cộng đồng và Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (BIIC)

13 giờ 30

Họp Lãnh đạo Viện Kỹ thuật – Công nghệ mở rộng

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Hoàng Mạnh Hà

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

TS. Nguyễn Văn Tấn

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Đỗ Đắc Hưng

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trịnh Thị Như Quỳnh

ThS. Võ Thị Diễm Hương

Trần Thị Như Quỳnh

Mạch Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Hoa Cúc

Phòng họp 2

Thứ sáu, ngày 06/11/2020

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 07/11/2020

07 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Chung kết đề án kinh doanh cuộc thi “TDMU Startup Innovtion 2020” và Chương trình Giao lưu khởi nghiệp dành cho sinh viên Đại học Thủ Dầu Một với chủ đề “Làm sao để khởi nghiệp thành công?” Lần III - năm 2020

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

Hội trường 1

Chủ nhật, ngày 08/11/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)

NHẮC VIỆC

Thời gian

Công việc cần hoàn thành

Chương trình

Ghi chú

Thứ 5, ngày 05/11/2020

 

Các chương trình gửi danh sách rà soát các thông tin, phân công cán bộ coi kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 1 (Dự kiến) các lớp năm 2,3,4 theo quy định

- CNTT

- TTNT&HTTT

- Đ-ĐT

- CĐT-OT