Thông báo

MẠNG 5G: CÔNG NGHỆ VÀ CÁC HƯỚNG NGHIÊ...

Admin | 2019-08-17 22:46:40

Ngày 15 tháng 08 năm 2019, Chương trì...

Xem thêm

GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN 2019 ĐẦU KHÓA...

Admin | 2019-08-17 22:22:35

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 202...

Xem thêm

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 n...

Admin | 2019-07-15 08:49:36

Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 201...

Xem thêm

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại ...

Admin | 2019-07-12 19:58:16

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Th...

Xem thêm

Chọn lựa học Ngành Cơ điện tử tại trư...

Admin | 2019-07-12 12:16:07

Là một ngành học “hot” dành cho những...

Xem thêm

Quy trình và Biểu mẫu nôn học thay th...

Admin | 2019-07-09 15:56:32

Học phần thay thế: là học phần đang c...

Xem thêm