Thông báo

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ LỄ KHAI G...

Admin | 2020-10-20 07:30:20

1. Thời gian: 07 giờ 30, Thứ Ba, ngày...

Xem thêm

Thông Báo chụp ảnh và làm thẻ SV...

Admin | 2020-09-28 16:58:06

Thời gian từ ngày 03/10/2020 đến sáng...

Xem thêm

Thông báo số 70/TB-ĐHTDM ngày 23/9/20...

Admin | 2020-09-23 14:58:53

Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn t...

Xem thêm

Quy định số 03/QyĐ-ĐHTDM ngày 21/9/20...

Admin | 2020-09-21 11:56:16

Trong thời gian Sinh viên năm nhất ch...

Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 2 - VỀ VIỆC THỰC HIỆN KI...

Admin | 2020-09-18 15:17:19

Thực hiện đánh giá rèn luyện học kỳ 2...

Xem thêm

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sác...

Admin | 2020-09-17 09:50:59

Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021, Nh...

Xem thêm