Thông báo

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021
20/10/2020 07:30 368
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG

Năm học 2020-2021

Thời gian: 07 giờ 30, Thứ Ba, ngày 20/10/2020

Bao gồm: LT: D18 + D19; BT + LT: D20 + Thủ khoa: D20  
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP LỚP TRƯỞNG, BÍ THƯ GHI CHÚ
1 1824801040013 Trần Quốc Dũng D18HT01 LT  
2 1924801040141 Phan Thành Thái D19HT02 LT  
3 1924801040087 Lê Lưu Quốc Đạt D19HT01 LT  
4 1824801040071 Nguyễn Thị Thanh Trúc D18HT02 LT  
5 2024801040056 Trần Văn Chương D20HTTT01 LT  
6 2024801040034 Võ Thị Loan D20HTTT01 BT
7 2024802050015 Trần Nguyên Tín D20TTNT01 LT  
8 1624801040051 HUỲNH THANH TÂM D16HT01 Thủ khoa đầu ra T8/2020  
9 1834801040003 VÕ TRUNG CHÁNH KLB18HT01 Thủ khoa đầu ra T8/2020  
10 2024802010238 Phạm Văn Dương D20CNTT02 LT  
11 2024802010521 Trịnh Lương Sơn D20CNTT02 BT
12 1825202010061 Phạm Gia Hưng D18DT02 LT  
13 1825202010119 Phan Thanh An D18DT03 LT  
14 1825202010241 Lê Đức Trung D18DT04 LT  
15 1925202160044 Trần Đức Đại D19DK02 LT  
16 1925202010020 Đặng Bảo Duy D19DT02 LT  
17 1925202010056 Lê Nhật Kỳ D19DT03 LT  
18 2025202160048 Nguyễn Hoàng Xuân Long D20DKTD02 LT  
19 2025202160112 Nguyễn Hữu Trí D20DKTD02 BT  
20 2025202070016 Nguyễn Đình Khoa D20DTVT02 LT  
21 2025202070011 Huỳnh Phạm Hưng Phát D20DTVT02 BT  
22 2025202010136 Vũ Văn  Ngọ D20KTDI02 LT  
23 2025202010017 Nguyễn Đức Tấn D20KTDI02 BT  
24 2025202010115 Lê Viết Minh D20KTDI03 LT  
25 2025202010095 Trần Tấn Đạt D20KTDI03 BT  
26 2035202010015 Nguyễn Đình Thông KLB20DT02 LT  
27 2025102050399 Trần Đăng  Khoa D20CNOT01 LT  
28 2025102050026 Đoàn Văn  Hiếu D20CNOT01 BT  
29 2025102050409 Hoàng Kim Thiệu D20CNOT03 LT  
30 2025102050074 Nguyễn Tuấn D20CNOT03 BT  
31 2025102050504 Phạm Đoàn Hồng Nhật D20CNOT02 LT  
32 2025102050143 Bùi Văn Hoàng Anh D20CNOT02 BT  
33 2025102050298 Phạm Bùi Minh Khoa D20CNOT04 LT  
34 2025102050282 Bùi Duy  Thảo D20CNOT04 BT  
35 2025102050685 Nguyễn Hữu Quốc D20CNOT05 LT  
36 2025102050293 Lê Quang Lĩnh D20CNOT05 BT  
37 2025102050519 Nguyễn Quốc Hiệp D20CNOT06 LT  
38 2025102050182 Nguyễn Trung Tính D20CNOT06 BT  
39 2025201140057 Lâm Chí Khanh D20KTCD01 BT  
40 2025201140069 Trần Gia Bảo D20KTCD01 LT  
41 2024801030162 Hoàng Ngọc  Cảnh D20KTPM01 BT  
42 2024801030163 Phan Cao  Sang D20KTPM01 LT  
43 2024802010238 Phạm Văn  Dương D20CNTT02 LT  
44 2024802010239 Nguyễn Thị Tuyết  Trinh D20CNTT03 BT  
45 2024801030149 Nguyễn Nam  Giang D20KTPM02 LT  
46 2024801030077 Nguyễn Thị Thu  Trang D20KTPM02 BT  
47 2024802010320 Nguyễn Hồng  Sơn D20CNTT01 LT  
48 2024802010439 Nguyễn Thị Tuyết  Linh D20CNTT01 BT  
49 2024802010290 Vũ Quốc  Hiếu D20CNTT03 LT  
50 2024802010368 Nguyễn Thị Bích  ngọc D20CNTT04 LT  
51 2024802010521 Trịnh Lương  Sơn D20CNTT02 BT  
52 2024802010079 Phạm Vũ Đỉnh  Quang D20CNTT04 BT  
53 1724801030018 Nguyễn Văn  Danh D17PM01 LT  
54 1724801030109 Nguyễn Văn  Quốc D17PM02 LT  
55 1724801030193 Phan Thị  Phượng D17PM03 LT  
56 1824801030018 Trần Lê Tấn  Tài D18PM01 LT  
57 1824801030095 Bùi Văn  Xía D18PM02 LT  
58 1824801030194 Trương Vũ  Linh D18PM03 LT  
59 1824801030243 Trần Thị Như  Ý D18PM04 LT  
60 1924801030110 Hoàng Quang  Thái D19PM01 LT  
61 1924801030028 Huỳnh Ngọc  Bảo D19PM02 LT  
62 1924801030161 Trần Hoàng Tuấn  Anh D19PM03 LT