Thông báo

SINH HOẠT TÂN SINH VIÊN KHÓA 2019
26/08/2019 23:20 368

Sáng 17/08/2019, các chương trình thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ tổ chức sinh hoạt với Tân sinh viên khóa 2019. Đến dự buổi sinh hoạt này có sự hiện diện của Lãnh đạo khoa, Lãnh đạo các chương trình Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật ô tô. Ngoài ra, còn có các Thư ký chương trình và Cố vấn học tập các lớp. Đặc biệt, có sự hiện diện của toàn thể Tân sinh viên khóa 2019 của khoa.