Thông báo

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020
28/08/2019 21:08 368

Sáng 22/08/2019, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2019-2020. Đến dự buổi sinh hoạt này có sự hiện diện của Lãnh đạo khoa, Lãnh đạo các chương trình Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật ô tô. Ngoài ra, còn có đại diện các trung tâm, Thư ký khoa, Thư ký các chương trình, Cố vấn học tập các lớp và giảng viên khoa Kỹ thuật - Công nghệ. Đặc biệt, có sự hiện diện của toàn thể sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 của khoa.