Chương trình Kỹ thuật Phần mềm

Chương trình Kỹ thuật Phần mềm
11/04/2019 14:23 368

KỸ THUẬT PHẦN MỀM (Công nghệ thông tin)

 

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Phần Mềm
Mã ngành: 7480103
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân
Mã tổ hợp xét tuyển: 
     -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
     -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
     -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
     -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: