Giới thiệu

Giới thiệu
05/04/2019 07:45 368

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ của trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập dựa trên việc sát nhập Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Điện – Điện tử theo quyết định số 1819/QĐ-ĐHTDM ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một về việc sát nhập Khoa Kỹ thuật - Công nghệ trường Đại học Thủ Dầu Một.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Khoa gồm 04 bộ môn, 01 bộ phận văn phòng. Bộ môn: Kỹ Thuật Phần mềm, Hệ thống Thông tin, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Điện. Tổng số giảng viên và CBCNV hiện nay 52 thành viên, trong đó gồm 02 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 6 Tiến sĩ, 40 Thạc sĩ (2 NCS nước ngoài, 5 NCS trong nước), 03 trợ lý và 01 nhân viên phòng thí nghiệm.

Khoa đào tạo 03 ngành đại học: ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử, ngành Kỹ thuật Phần mềm và Hệ thống thông tin; 01 ngành cao học ngành Hệ thống thông tin.

Tính đến ngày 14/11/2017, Khoa có 1.316 sinh viên. Trong đó, số lượng sinh viên nhóm ngành CNTT hệ đại học là 629 và 48 học viên Cao học.

Sứ mệnh:

Đào tạo và nghiên cứu gắn liền tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0 và doanh nghiệp. Nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong học tập và nghiên cứu.

Tầm nhìn:

Là đơn vị hàng đầu trong quốc gia và khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện – điện tử, tự động hóa và cơ – điện tử.

Giá trị cốt lõi:

Khát vọng – Sáng tạo – Trách nhiệm

Sơ đồ tổ chức của Khoa

Hình 2. Sơ đồ tổ chức của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

Bảng i. Đối sánh sứ mạng của Nhà trường và Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

Sứ mệnh của Nhà trường

Sứ mệnh của Khoa

Đào tạo nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trở thành trung tâm tư vấn nghiên cứu trong khu vực.

Đào tạo và nghiên cứu gắn liền tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0 và doanh nghiệp. Nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong học tập và nghiên cứu.