Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế
11/04/2019 15:18 368

 1. Hợp tác quốc tế

Thông tin và mẫu đăng ký chương trình tập huấn ngắn hạn về công nghệ chế tạo khuôn mẫu tại trường Đại học Quốc Lập Khoa Học Ứng Dụng Cao Hùng Đài Loan, năm 2017Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Trung Hưng (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Cordilleras (Philippines)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Northern Kentucky (Hoa Kỳ)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Chinan (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Đại Diệp (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Hiệp hội thương gia Đài LoanBiên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Công lập Bình Đông (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kyungsung (Hàn Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Woosong (Hàn Quốc)

2. Hợp tác trong nước

Ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tuyển dụng nguồn nhân lực với các đơn vị:

VNPT Bình Dương

http://binhduong.vnpt.vn/

Công ty Microsoft

https://www.microsoft.com/vi-vn

Công ty Texas Instruments

http://www.ti.com/vi-vn

Công ty SaigonTech

http://www.saigontech.vn/

Công ty FPT Software

https://www.fpt-software.com/

Công ty Janetto

https://janeto.com/

Trung tâm quang trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương


http://stnmt.binhduong.gov.vn

Trung tâm đào tạo VTec

https://vitec.org.vn/index.php/vi/

Cisco Academy

https://www.netacad.com

 

DSC_3113.JPG

Hình ảnh ký kết với Texas Instrucments.

DSC_3151.JPG

Hình ảnh ký kết với FPT Software