KỸ THUẬT ĐIỆN

KỸ THUẬT ĐIỆN
11/04/2019 14:31 368

KỸ THUẬT ĐIỆN

 11/04/2017 14:24   27609
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Điện 
Mã ngành: 7520201
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư
Tổ hợp môn xét tuyển: 
            -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
            -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
            -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
            -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: