Liên hệ

Liên hệ
11/04/2019 22:00 368

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ - Đại học Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 06, Trần Văn Ơn, phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3834518 (Ext 102)

Email:  khoaktcn@tdmu.edu.vn

Website: www.et.tdmu.edu.vn