Thông điệp

Thông điệp
08/04/2019 08:59 368

Sứ mệnh:

Đào tạo và nghiên cứu gắn liền tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0 và doanh nghiệp. Nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong học tập và nghiên cứu.

Tầm nhìn:

Là đơn vị hàng đầu trong quốc gia và khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện – điện tử, tự động hóa và cơ – điện tử.

Giá trị cốt lõi:

Khát vọng – Sáng tạo – Trách nhiệm