Tuyển sinh

Tuyển sinh năm 2021: Thêm ngành học v...

Admin | 2021-03-13 15:21:08

Tuyển sinh năm 2021: Thêm ngành học v...

Xem thêm

Tuyển sinh Đại học chính quy 2020 - X...

Admin | 2020-08-21 08:59:08

Từ ngày 20 – 30/8/2020, Trường Đại họ...

Xem thêm

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và...

Admin | 2020-06-20 21:58:31

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và...

Xem thêm

Tưng bừng Ngày hội tư vấn tuyển sinh ...

Admin | 2020-06-16 09:50:03

Sáng ngày 14/6/2020, hơn 3000 học sin...

Xem thêm

Xét tuyển ĐH chính quy năm 2020 (Bằng...

Admin | 2020-06-06 21:15:35

Xét tuyển ĐH chính quy năm 2020 (Bằng...

Xem thêm

Xét tuyển đại học chính quy 2020 - Ng...

Admin | 2020-06-06 21:11:44

Căn cứ những thay đổi trong kỳ thi tố...

Xem thêm