Tuyển sinh

Tuyển sinh ngành KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN...

Admin | 2017-04-12 15:50:35

Mã ngành: 52520201 Tổ hợp môn xét tu...

Xem thêm

Tuyển sinh ngành KỸ THUẬT PHẦN MỀM...

Admin | 2017-04-12 15:48:18

Mã ngành: 52480103 Mã tổ hợp xét tuy...

Xem thêm

Tuyển sinh ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN...

Admin | 2017-04-12 15:52:44

Tỗ tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, ...

Xem thêm

Thông tin tuyển sinh CĐ, liên thông, ...

Admin | 2017-03-17 16:02:50

Thông tin tuyển sinh CĐ, liên thông, ...

Xem thêm

Thông báo v/v tuyển sinh cao học đợt ...

Admin | 2017-02-15 00:22:04

Xem chi tiết bên dưới

Xem thêm

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và l...

Admin | 2017-07-31 10:31:23

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và l...

Xem thêm