Việc làm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY GAMELOFT
01/06/2017 21:49 368
  1. Mobile Game Testerhttp://gameloft-sea.com/recruit/job/104319730
  2. QA Technical Analyst: http://gameloft-sea.com/recruit/job/110272677
  3. Chương trình thực tập Lập Trình Viên 2017http://gameloft-sea.com/recruit/job/743999650625783
  4. Lập trình viên C++: http://gameloft-sea.com/recruit/job/112924575
  5. Lập trình viên Javahttp://gameloft-sea.com/recruit/job/113193237

Yêu cầu chung của các vị trí:

+ Tiếng Anh (Đọc + Viết)

+ Đam mê Game

+ Kĩ năng lập trình là một lợi thế

+ Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Thông tin chi tiết, các bạn có thể tham khảo trong link đính kèm